Polityka prywatności

                 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest „Ewa-Brzezińska.pl” Ewa Brzezińska z siedzibą w Warszawie przy Al. J. Waszyngtona 45/51 m 5

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem oraz prawnie uzasadniony cel administratora – Art. 6 ust.1 lit. a,b, f

Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi pośrednictwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym podmiotom przetwarzającym. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem przy realizacji umowy pośrednictwa (Notariusze, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, doradcy finansowi, inne biura nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych, program do wystawiania faktur, poczta tradycyjna)

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby Urzędu Skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie Art. 77 Rozporządzenia w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa